Czynności notarialne

Czynności notarialne

Kancelaria Notarialna-Aneta Szkutnik Notariusz, Al Solidarności 71 lok nr 4, tlf: (22)-622 44 88, Notariusz Warszawa 
USŁUGI: Zakres czynności notarialnych reguluje przepis art. 79 ustawy z 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie /j.t. Dz. U. Nr 189 poz. 1158 z późn. zm. 
~ sporządza akty notarialne,
~ sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych,
~ sporządza poświadczenia:× własnoręczności podpisu,× zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem,× daty okazania dokumentu,× pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu,
~ doręcza oświadczenia,
~ spisuje protokoły,
~ sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
~ przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
~ sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
~ sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
Notariusz Warszawa, Al.Solidarności 71 lok nr 4                            tel/Fax (22) 622 44 88  lub tel.(22) 616 26 16
  email:   szkutnik@notariusz-waw.pl 
Liczba odwiedzin: 93614